Jobs


Postes vacants, texte français en bas


2 Verantwoordelijke aankoop en projectvoorbereiding

Functieomschrijving :
Als technisch administratief medewerker ben je het aanspreekpunt voor technische projectleiders en de interne spilfiguur bij de administratieve ondersteuning bij de uitvoering van installatie projecten.

Je taken zijn :
- uitzoeken welke toebehoren er nodig zijn voor een project
- de bestellingen van toebehoren plaatsen
- de administratie en opvolging van de leveringen en projecten
- de interne preproductie voorbereiding voor de werfleiders
- plannen lezen en ook deels plannen tekenen

Profiel :
Voor deze boeiende en afwisselende functie zoeken wij iemand die technisch inzicht combineert met administratief talent.

Je hebt :
- praktijkervaring in de PA- en/of omroepwereld
- technisch inzicht : installatieonderdelen herkennen of informatie opzoeken
- kennis van IT-gerelateerde producten
- aanleg voor administratie
- ervaring met Microsoft Office
- Basiskennis van AutoCAD is een pluspunt

Opleiding :
Professionele technische bachelor of gelijkwaardig door ervaring

Amptec biedt een uitdagende, afwisselende functie in een gemotiveerd team van medewerkers.
Zie beneden waarom je bij Amptec zou komen werken...
2 Verkoper corporate PA

Functieomschrijving :
Je doet prospectie in een nieuw marktsegment met onze kwaliteitsgerichte pro audio oplossingen.

Je taken zijn :
- prospectie doen in het “high-end” corporate sound segment
- installatieprojecten zoeken (conference rooms, auditoria,...) waar kwaliteit primeert
- studiebureaus, installatie- en verhuurbedrijven in deze sector bezoeken
- installaties ontwerpen en aanbiedingen en offertes voor de projecten maken
- de aanzet geven voor marketingactiviteiten zoals nieuwsbrieven, seminars, workshops en beurzen in nauwe samenwerking met onze marketing afdeling
- intensief contact met onze productspecialisten en met onze belangrijkste leveranciers
- rapportering aan onze Live sound manager

Profiel :
Voor deze nieuwe en uitdagende functie zoeken wij iemand met productkennis en contactvaardigheid.

Je hebt :
- doorgedreven kennis over professionele audio systemen
- communicatieve vaardigheden en commerciële voeling
- autonomie in je werk
- actieve kennis van Microsoft Office en sociale media
- goede kennis van het Frans, Engels en Nederlands

Opleiding :
Minimaal ASO of TSO

Amptec biedt een uitdagende, afwisselende functie in een gemotiveerd team van medewerkers.
Zie beneden waarom je bij Amptec zou komen werken...

Waarom het goed is om bij Amptec te werken :

1) Media en entertainment is een interessante sector met veel variatie.

2) Respect voor elke medewerker, iedereen wordt gewaardeerd voor zijn kennis en inzet.
Iedereen kan zijn kwaliteiten ontplooien binnen zijn eigen mogelijkheden.

3) Opleiding voor de job binnen het bedrijf en goede coaching van collega‘s.
Regelmatige middagsessies voor alle medewerkers zodat iedereen op de hoogte blijft van wat er gebeurt binnen de firma.

4) Flexibele verlof en uur regeling afhankelijk van de drukte van het werk.
Correcte verloning die meestal hoger is dan gebruikelijk en afhankelijk van kwalificatie, jaren dienst en inzet.
Diverse extra legale voordelen.

5) Goede sfeer tussen de collega‘s, zoals vrienden onder elkaar, regelmatige personeels events, soms ook voor het hele gezin.

Stuur uw schriftelijke sollicitatie naar jobs@amptec.be
2 Responsable d’achats et de préparation de projets

Descriptif du poste :
En tant qu‘assistant administratif technique, vous êtes le point de contact pour les chefs de projets techniques et le responsable interne du support administratif lors de la mise en œuvre des projets d‘installation.

Vos tâches sont :
- trouver les accessoires nécessaires pour un projet
- passer les commandes d‘accessoires
- l‘administration et le suivi des livraisons et des projets
- la préparation interne de la pré-production pour les gestionnaires de chantier
- lire des plans et aussi partiellement dessiner des plans

Profil et connaissances :
Pour ce travail passionnant et varié, nous cherchons une personne combinant une vision technique avec un talent administratif.

Compétences recherchées :
- de l’expérience pratique dans le monde de l‘audiovisuel et / ou de la radiodiffusion
- un bagage technique: reconnaissance des divers composants d’un système ou recherche d‘informations
- connaissance des produits liés à l‘informatique
- un esprit administratif
- de l’expérience avec Microsoft Office
- la connaissance de base d‘AutoCAD est un plus

Profil :
Bachelier technique professionnel ou équivalent grâce à l‘expérience.

Amptec offre un travail varié dans une belle équipe d‘employés.
Voir ci-dessous pourquoi vous travailleriez chez Amptec...

2 Vendeur PA corporate

Descriptif du poste :
Vous faites de la prospection dans un nouveau segment de marché avec nos solutions audio professionnelles de haute qualité.

Vos tâches sont :
- faire de la prospection dans le segment du son d‘entreprise "haut de gamme"
- rechercher de projets d‘installation (salles de conférence, auditoriums, ...) où la qualité prévaut
- visiter des sociétés de conseil, des sociétés d‘installation et de location dans ce secteur
- concevoir des installations et faire des offres et des devis pour les projets
- lancer des activités de marketing telles que des bulletins d‘information, des séminaires, des ateliers et des foires commerciales en étroite collaboration avec notre service marketing
- maintenir un contact intensif avec nos spécialistes produits et avec nos fournisseurs les plus importants
- rapporter à notre gestionnaire de son live

Profil et connaissances :
Pour cette position, nous cherchons quelqu‘un qui combine la connaissance du produit avec une approche commerciale.

Compétences recherchées :
- une connaissance approfondie des systèmes audio professionnels
- des compétences en communication et un esprit commercial
- de l’autonomie dans votre travail
- connaissance active de Microsoft Office et des réseaux sociaux
- bonne connaissance du français, de l‘anglais et du néerlandais

Profil :
Diplôme de l’enseignement secondaire technique ou général minimum.

Amptec offre un travail varié dans une belle équipe d‘employés.
Voir ci-dessous pourquoi vous travailleriez chez Amptec...


Pourquoi il est bon de travailler chez Amptec :1) Le monde des médias et du spectacle sont un secteur intéressant avec beaucoup de variation.

2) Respect de chaque employé, tout le monde est apprécié pour ses connaissances et son engagement. Chacun peut développer ses qualités à son rythme.

3) Formation en continu au sein de l‘entreprise et bon coaching de la part des collègues. Scéances régulières pendant le déjeuner pour tous les employés afin que tout le monde se tienne au courant de ce qui se passe dans l‘entreprise.

4) Régulation flexible des heures et de congés en fonction de la charge de travail. Rémunération correcte qui est généralement plus élevée que la moyenne du secteur et dépend de la qualification, des années de service et de l‘engagement. Divers avantages extra-légaux.

5) Bonne ambiance entre collègues, événements réguliers pour le personnel, parfois aussi pour toute la famille.

Envoyez votre candidature à jobs@amptec.be


About Us - Contact Us - Jobs - Events - RA Request - distribution.amptec.be >

Duifhuisweg 11 - I.Z. "Het Dorpsveld" - B-3590 Diepenbeek - Belgium
Tel : +32 (0) 11 28 14 58 - Fax : +32 (0) 11 28 14 59
BTW / TVA / VAT : BE 0442.333.460

Copyright © 2018 Amptec bvba. All rights reserved.
Click here to read our terms and conditions.